اتمام تولید و کم شدن تنوع محصولات کوله پشتی

توضیحات

به علت به اتمام رسیدن و پایان فصل

تولید کیف های مدرسه ای

و کوله پشتی تولید کیفها متوقف شده و در روز های آینده بسیار کم میشود

اگر قصد خرید و یا شارژ محصولات را دارید

هر چه سریع تر اقدام به ثبت سفارش از تولیدی بفرمایید

با تشکر