سوالات متداول

حداقل خرید چه تعداده ؟

حداقل خرید 50 عدد کیف به بالا

از یه مدل باید 50 تا بخرم ؟

خیر منظور از 50 عدد مجموع کل اقلام خریداری شده از تولیدی کیف هست