حراج!

ست کیف و کفش

عمده62,000 تومان 49,000 تومان

قيمت كفش(كد٣٤٢٠)٤٩٠٠٠تومان
قيمت صندل(كد٣٤٢١)٤٥٠٠٠تومان
قيمت كيف(كد٣٩٦٨)٤٨٠٠٠تومان
قيمت كيف(كد٣٩٣٤)٥٨٠٠٠تومان
قيمت كيف(كد٣٨٩٩)٦٨٠٠٠تومان

توضیحات

ست کیف و کفش(از یک جنس)
قیمت کفش(کد٣۴٢٠)۴٩٠٠٠تومان
قیمت صندل(کد٣۴٢١)۴۵٠٠٠تومان
قیمت کیف(کد٣٩۶٨)۴٨٠٠٠تومان
قیمت کیف(کد٣٩٣۴)۵٨٠٠٠تومان
قیمت کیف(کد٣٨٩٩)۶٨٠٠٠تومان
کد محصول در عکس 

کفشها بصورت۴جفتى(داخل کارتن)
در هر بسته:چهار سایز ٣٧-٣٨-٣٩-۴٠
قیمت یک کارتن کفش،فقط ١٩۶٠٠٠ت
تلفن ۰۲۱۳۶۸۳۲۰۸۵

0/5 ( 0 نظر )
0/5 ( 0 نظر )